TH – ไทย

ศูนย์ความยุติธรรมเพื่อครอบครัวสำหรับผู้ตกเป็นเหยื่อความรุนแรง

การให้คำปรึกษา – การให้ความช่วยเหลือ – ข้อมูล

BJARMAHLÍÐ เสนอการให้คำปรึกษา การให้ความช่วยเหลือและการให้ข้อมูลแก่ผู้ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทุกคน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 


ให้บริการด้านการประสานงานพร้อมด้วยทรัพยากร การให้คำปรึกษาต่างๆ โดยนักสังคมสงเคราะห์ ทนายความ การสนับสนุนกันและกัน

ทรัพยากร/การให้คำปรึกษาทั้งหมด จัดขึ้นใน Bjarmahlíð พร้อมด้วยจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ผู้ตกเป็นเหยื่อขอความช่วยเหลือได้ง่ายขึ้น

ใน Bjarmahlíð ผู้เตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงสามารถขอรับข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการอุทธรณ์และระบบความยุติธรรมจากตำรวจ ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและอบอุ่นใน Bjarmahlíð 

Bjarmahlíð เป็นสถานที่สำหรับผู้เคราะห์ร้ายทั้งหมดที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

Aðalstræti 14  /  600 Akureyri  /  551-2520  /  bjarmahlid@bjarmahlid.is  /  bjarmahlid.is